ZákrokyAugmentace prsů

Augmentace prsů

Zvětšení prsů implantací gelových vložek. Implantáty vkládáme dle požadavků klientky buď anatomické nebo neanatomické, přiměřené velikosti. Zde je nutno zdůraznit, že se jedná o vložení cizorodého materiálu do těla, kde přes veškerou snahu ne vždy lze dobře předem odhadnout, jaká bude reakce ať už v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu. Používáme nejčastěji kvalitní implantáty firem Mentor, Nagor nebo Alergan, které poskytují veškeré záruky a garance do budoucna. Implantáty se vkládají...

Zobrazit více...

Liposukce

Liposukce neboli odsátí tuku je metoda, kdy se po napuštění podkožní tukové tkáně tzv. tumescentním roztokem tuková tkáň odsává z malých kožních řezů speciální sondou. Tumescentní roztok slouží jednak k mechanickému rozrušení tukové tkáně, jednak jako její nosič při odsávání, dále obsahuje anestetika, látky stahující kapiláry k minimalizaci krvácení a v neposlední řadě soli a ionty, aby nedocházelo k jejich velkým ztrátám. Liposukci provádíme buď v celkové anestezii nebo jen...

Zobrazit více...

Blepharoplastika

Operace víček. Operace kožních a tukových nadbytků horních a dolních víček. Jsou to nejčastěji prováděné výkony. Slouží k odstranění uvolněné nadbytečné pokožky víček a odstranění tukových váčků (prolapsů), které formují tzv. „pytle“ nad a nebo pod očima, v případě dolních víček také napnutí svaloviny okružního svalu. Výkon provádíme ambulantně v místním umrtvení trvá něco kolem jedné hodiny .Je nutno počítat se zhruba týdenní pracovní neschopností.

Zobrazit více...

Abdominoplastika

Je to odstranění převisu kůže a podkoží břicha nejčastější indikace jsou velká redukce hmotnosti nebo bříško vytažené po porodech. Výkon provádíme vždy v celkové anestezii a za hospitalizace. Podle potřeby množství odstraněné tkáně se provádí buď miniabdominoplastika – tj. odstranění menšího množství tkání jen v podbřišku – a nebo klasická velká abdominoplastika, kdy se nadzvedne kožně tuková vrstva celého břicha provede se tonizace samotné břišní stěny, přesadí se pupek a někdy...

Zobrazit více...

Browlifting, Facelifting a Necklifting

Vypnutí kůže čela, obličeje a krku. Tyto metody slouží k opětovnému vypnutí povislého čela, obličeje a nebo krku a tím dodání mladistvějšího vzhledu. Společným principem je zvednutí a vytažení kožní a někdy i svalově fasciální vrstvy obličeje s odstraněním nadbytečných tkání a přiměřenou tonizací. Lze je provádět samostatně a nebo v některých případech současně. Někdy jsou zákroky kombinovány i s místní liposukcí. Podle rozsahu výkonu se provádí buď v místní nebo celkové...

Zobrazit více...

Otoplastika

Operace odstálých ušních boltců. Tato operace slouží k ke zformování a přitažení odstálých ušních boltců. Provádí se nejčastěji v místní anestezii na přání i v celkové. Výkon je možno provést ambulantně, trvá asi hodinu. Pracovní neschopnost bývá asi kolem jednoho týdne.

Zobrazit více...

Rhinoplastika

Korekce vzhledu nosu. Tyto výkony provádíme v omezeném rozsahu, zpravidla v celkové anestezii. Upravuje se jak kostěná, tak chrupavčitá část nosu. Je nutná osobní konzultace s lékařem.

Zobrazit více...

Redukce, modelace a pexe prsů

Zmenšení, modelace a zvednutí prsů. Jde o operace k opětovnému zlepšení vzhledu povislých často i zvětšených prsů. Metod existuje celá řada, konkretní postup je stanoven při konzultaci s lékařem dle stavu a požadavků klientky. Operace se vždy provádí za hospitalizace a v celkové anestezii. Jde o velký výkon, který je pro organismus poměrně ztěžující. Pracovní neschopnost bývá okolo 2 až 4 týdnů.

Zobrazit více...