Augmentace prsů

Zvětšení prsů implantací gelových vložek. Implantáty vkládáme dle požadavků klientky buď anatomické nebo neanatomické, přiměřené velikosti. Zde je nutno zdůraznit, že se jedná o vložení cizorodého materiálu do těla, kde přes veškerou snahu ne vždy lze dobře předem odhadnout, jaká bude reakce ať už v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu. Používáme nejčastěji kvalitní implantáty firem Mentor, Nagor nebo Alergan, které poskytují veškeré záruky a garance do budoucna. Implantáty se vkládají buď pod žlázu a nebo častěji pod sval. Metoda, velikost a typ implantátu se stanoví při konzultaci s lékařem. Operaci provádíme v celkové anestezii za hospitalizace, někdy se současně provádí i modelace prsů. Jedná se též podobně jako u abdominoplastiky o výkon celkově zatěžující organismus. Pracovní neschopnost bývá 2-4 týdny. Na závěr je nutno poznamenat, že největší část celkové ceny tvoří cena implantátů.