Blepharoplastika

Operace víček. Operace kožních a tukových nadbytků horních a dolních víček. Jsou to nejčastěji prováděné výkony. Slouží k odstranění uvolněné nadbytečné pokožky víček a odstranění tukových váčků (prolapsů), které formují tzv. „pytle“ nad a nebo pod očima, v případě dolních víček také napnutí svaloviny okružního svalu. Výkon provádíme ambulantně v místním umrtvení trvá něco kolem jedné hodiny .Je nutno počítat se zhruba týdenní pracovní neschopností.