O ordinaci


Naše ordinace pracuje od roku 2007. Jsme zařízení malé, kde všichni zaměstnanci ještě pracují na plný úvazek v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, jehož prostory a operační sály si pronajímáme. Proto jsme schopni poskytnout veškerou péči na vysoké úrovni jak po stránce úrovně personálu, tak po stránce moderního vybavení. Tak, abychom zajistili co nejlepší výsledek a tím i spokojenost klientů. Což se nám v drtivé většině případů daří.

Je potřeba si však uvědomit, že jakýkoliv zásah do živého organismu, a tím je i operační výkon, má svoje rizika, která platí bez vyjímky pro každého, a je nutno s nimi počítat. Podrobně Vás s nimi seznámíme při osobním rozhovoru v rámci konzultace. Komplikacím je nutno předcházet a proto před plánovaným výkonem očekáváme od klientů pravdivé informace o jejich zdravotním stavu a podrobná předoperační vyšetření tam, kde je to potřeba. Konzultace jsou zdarma v případě udělení konkretního termínu operace.

Těšíme se na všechny, kdo projeví zájem o naše služby a rozhodnou se s námi spolupracovat. Nabízíme odbornou úroveň, příjemné prostředí a lidský přístup. Plastický chirurg může pomoci zlepšení vzhledu těla, často tím pomůže i churavějící duši. Ale pochvala a milé slovo od někoho, na kom nám záleží, často zmůže mnohem víc.

 

Náš tým

  • MUDr. Jiří Paroulek | plastický chirurg
  • MUDr. Lucie Holohlavská | plastický chirurg
  • MUDr. Martin Bartoň | anesteziolog
  • Jana Třešňáková, Irena Mandryková, Alice Dvořáková, Iveta Kurfiřtová | sálové sestřičky