Liposukce

Liposukce neboli odsátí tuku je metoda, kdy se po napuštění podkožní tukové tkáně tzv. tumescentním roztokem tuková tkáň odsává z malých kožních řezů speciální sondou. Tumescentní roztok slouží jednak k mechanickému rozrušení tukové tkáně, jednak jako její nosič při odsávání, dále obsahuje anestetika, látky stahující kapiláry k minimalizaci krvácení a v neposlední řadě soli a ionty, aby nedocházelo k jejich velkým ztrátám. Liposukci provádíme buď v celkové anestezii nebo jen lokálním umrtvení právě oním tumescentním roztokem. Použití anestezie záleží na velikosti odsávané oblasti a na dohodě s pacientem. Větší výkony vždy jen v celkové anestezii. Výkon trvá podle velikosti odsávané oblasti, ale někdy až několik hodin. Opět v závislosti na velikosti výkonu buď je nebo není nutná hospitalizace, která trvá zpravidla 24-48 hodin. Pracovní neschopnost je cca do jednoho týdne. Je nutno zdůraznit, že liposukce není metoda sloužící ke zhubnutí, ale k formování a modelaci postavy. Nelze s ní léčit obezitu. Na to jsou jiné metody – dietologie a tělocvična!