Augmentace prsů

Zvětšení prsů implantací gelových vložek. Implantáty vkládáme dle požadavků klientky buď anatomické nebo neanatomické, přiměřené velikosti. Zde je nutno zdůraznit, že se jedná o vložení cizorodého materiálu do těla, kde přes veškerou snahu ne vždy lze dobře předem odhadnout, jaká bude reakce ať už v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu. Používáme...
Více...

Liposukce

Liposukce neboli odsátí tuku je metoda, kdy se po napuštění podkožní tukové tkáně tzv. tumescentním roztokem tuková tkáň odsává z malých kožních řezů speciální sondou. Tumescentní roztok slouží jednak k mechanickému rozrušení tukové tkáně, jednak jako její nosič při odsávání, dále obsahuje anestetika, látky stahující kapiláry k minimalizaci krvácení...
Více...

Blepharoplastika

Operace víček. Operace kožních a tukových nadbytků horních a dolních víček. Jsou to nejčastěji prováděné výkony. Slouží k odstranění uvolněné nadbytečné pokožky víček a odstranění tukových váčků (prolapsů), které formují tzv. „pytle“ nad a nebo pod očima, v případě dolních víček také napnutí svaloviny okružního svalu. Výkon provádíme...
Více...

Abdominoplastika

Je to odstranění převisu kůže a podkoží břicha nejčastější indikace jsou velká redukce hmotnosti nebo bříško vytažené po porodech. Výkon provádíme vždy v celkové anestezii a za hospitalizace. Podle potřeby množství odstraněné tkáně se provádí buď miniabdominoplastika – tj. odstranění menšího množství tkání jen v podbřišku – a nebo klasická velká...
Více...

Browlifting, Facelifting a Necklifting

Vypnutí kůže čela, obličeje a krku. Tyto metody slouží k opětovnému vypnutí povislého čela, obličeje a nebo krku a tím dodání mladistvějšího vzhledu. Společným principem je zvednutí a vytažení kožní a někdy i svalově fasciální vrstvy obličeje s odstraněním nadbytečných tkání a přiměřenou tonizací. Lze je provádět samostatně a nebo v některých...
Více...

Otoplastika

Operace odstálých ušních boltců. Tato operace slouží k ke zformování a přitažení odstálých ušních boltců. Provádí se nejčastěji v místní anestezii na přání i v celkové. Výkon je možno provést ambulantně, trvá asi hodinu. Pracovní neschopnost bývá asi kolem jednoho týdne.
Více...